Hoofdstuk 5

DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Hoofdstuk 5 - De periode tussen het OT en begin NT (Inter-testamentaire periode).

Wat bedoelen we met de Inter-testamentaire periode? Het laatste boek in het OT van de Protestantse canon eindigt met het boek Maleachi. Vanaf daar tot aan de gebeurtenissen beschreven in de vier Evangeliën, zit er een ‘gat’ van ca. 300 jaar. In deze periode vond er nogal wat zaken plaats betreffende het Judaïsme. De Septuaginta (LXX), de Griekse vertaling van het OT, heeft hier nog de boeken van de Makkabeeën, die veel verteld over die tussenliggende periode en wat de situatie was van Israël vlak voor de komst van de Messias.

Gedurende deze periode tussen de twee testamenten, vonden er betreffende het huwelijk en echtscheiding verschillende wijzigingen plaats. 

Zo werden de rechten van vrouwen, en de zekerheid binnen in het huwelijk vergroot. Vrouwen die echtscheiden van hun man op grond van gegronde redenen (zie hoofdstuk 3) hadden de zekerheid dat zij hun bruidsschat terug kregen, zodat ze na de scheiding een mate van financiële onafhankelijkheid verkregen. Als de man weigerde om de vrouw een echtscheidingscertificaat te geven (of de bruidsschat terug te betalen), dan hadden de rabbijnse rechtbanken uitgebreide mogelijkheden om dit ‘af te dwingen’, door zowel financiële als fysieke maatregelen.

Polygamie en echtscheiding werden steeds meer ter discussie gesteld. Buiten de joodse samenleving, in de Romeins-Griekse wereld waarin de joden leefden, werd het steeds gemakkelijker om te echtscheiden, zowel voor de man als de vrouw, en dit  had ook grote invloed op de joodse samenleving.

De vele veranderingen in de echtscheidingswetten gedurende deze periode, resulteerden dus in meer rechten voor vrouwen, maar ook in een grotere instabiliteit van het huwelijksverbond. 

Echtscheidingen vonden steeds meer plaats en werden ‘gewoon’ gevonden. Steeds meer joodse mannen en vrouwen gingen over tot echtscheiding. Omdat de financiële zekerheid van vrouwen groter was geworden, werd ook een echtscheiding niet meer bezien als iets ‘wreeds’ of ‘ongewenst’ voor vrouwen. Ook het her-trouwen na een (al dan niet op rechtmatige gronden verkregen) echtscheiding werd alom geaccepteerd. Doordat de man eenvoudig een echtscheidingscertificaat kon schrijven voor zijn (ex) vrouw, konden zowel hij als zijn gescheiden vrouw (want deze bezat een echtscheidingscertificaat) eenvoudig weer opnieuw in een huwelijk treden.

Al deze ontwikkelingen vormen het samenspel van een debat welke er gaande was onder de rabbijnen ten tijde van het begin van het NT, waarover in het volgende hoofdstuk meer. (7)

(7) Zie hoofdstuk 4 - “Intertestamental Periode” uit “Divorce and Remarriage in the Bible” - David Instone-Brewer voor uitgebreide informatie en bronvermeldingen.

© OTR 2023