DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Afgoderij / Spiritisme / Bijgeloof

Alles wat met afgoderij en of spiritisme te maken heeft, of zijn wortels daarin heeft, houden we ons verre van. Dergelijke feesten, muziek, boeken, films, spelletjes of programma's horen niet in onze huizen en gemeenten thuis.

../..

"Er mag bij u geen plaats zijn voor mensen die hun zoon of dochter als offer verbranden, en evenmin voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars, bezweerders, en voor hen die geesten raadplegen of doden oproepen. Want de HEER verafschuwt mensen die zulke dingen doen, en om die verfoeilijke praktijken verdrijft hij deze volken voor u." Deut. 18:10-12

"Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God." Gal. 5:19-21

"Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.’” Opb. 21:8

../..

My child, do not be an observer of omens [signs], for it leads the way to idolatry. Likewise, do not be an enchanter nor an astrologer.
Didache (c. 80–140, E), 7.378.

Sorcerers call forth spirits and even bring up what seem to be the souls of the dead. They put boys to death in order to get a response from an oracle. With their juggling illusions, they pretend to do various miracles. They put dreams into people’s minds by the power of the angels and demons, whose assistance they have invoked. Tertullian (c. 197, W), 3.37

Sometimes the demons animate the fibers of the entrails, control the flights of birds, direct the lots, and are the cause of oracles involved in many falsehoods. Mark Minucius Felix (c. 200, W), 4.190.

As we have already suggested, there is hardly a human being who is unattended by a demon. And it is well known to many that premature and violent deaths (which men ascribe to accidents) are in fact brought about by demons. This deception of the evil spirits lying concealed in the persons of the dead, we are able to prove by actual facts (if I am not mistaken). For in cases of exorcism, [the evil spirit] sometimes claims to be one of the relatives of the persons possessed by him. . . . And, yet, for all that, the demon—after trying to circumvent the bystanders—is vanquished by the pressure of divine grace. And painfully against his will, he confesses the whole truth. The situation is similar in the other kind of sorcery that is supposed to bring up from Hades the souls now resting there. Tertullian (c. 210, W), 3.233.

The wisdom of the princes of this world . . . we understand to be things like the secret and occult philosophy (as they call it) of the Egyptians and the astrology of the Chaldeans and Indians. Origen (c. 225, E), 4.335.

Zie ook:

Origen (c. 225, E), 4.335, 336, 451, 512, 538, 562.
Cyprian (c. 250, W), 5.553.
Lactantius (c. 304–313, W), 7.64, 98, 99.
Apostolic Constitutions (compiled 390, E), 7.424

© OTR 2023