DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Beste broeders, zusters en geïnteresseerde lezers,

deze website gaat u informatie geven over God, Christus Jezus en de eerste christenen die leefden met de apostelen van Christus Jezus en hun leerlingen tot het eerste concilie van Nicea in 325 n.Chr.

Deze eerste christenen leefden nog zo dicht met en bij de ‘bron’ (de apostelen). Enkele van hen werden onderwezen door de apostelen, en enkele worden zelfs in de Bijbel genoemd. Ze spraken en dachten in dezelfde taal als waarin het Nieuwe Testament geschreven was, en leefden tevens in dezelfde cultuur. Dat maakt dat ze een hele belangrijke en nuttige bron zijn om na te gaan hoe zij het Nieuwe Testament begrepen, en hoe het oorspronkelijke christelijke geloof eruit moet hebben gezien. Meer informatie over hen vindt u onder “Wie waren de eerste christenen”.

Vaak lezen we hele mooie artikelen met uitleggingen van Bijbelse teksten of onderwerpen. Daarachter staan dan één of meerdere Bijbelteksten om dit te ondersteunen. Wij willen vooral God zelf, de Leraar Christus Jezus, Zijn apostelen en de eerste christenen aan het woord laten.

Wijzelf zullen dus weinig of geen “eigen mening of uitleggingen" geven. Want wie anders dan God en de Christus zelf kunnen ons beter onderwijzen! En wie kunnen de eventuele vragen of onduidelijkheden beter beantwoorden dan degenen die persoonlijk door de apostelen zijn onderricht, en hun directe leerlingen?

Er kunnen wel eens hele andere leerstellingen naar boven komen dan dat u in uw kerk of gemeente hebt geleerd of gehoord. Maar op deze manier komt de ware en zuivere “Old Time Religion" naar boven, zonder onze eigen ideeën, denkbeelden, verdraaiingen, indoctrinatie’s van anderen en verkeerde (vaak goed bedoelde) leerstellingen. 

Wilt u weten wat de eerste christenen dachten over een Bijbels punt? Zoek dan alle relevante Bijbel passages op, lees ze in de context, en neem ze serieus en letterlijk (daar waar duidelijk niet gesproken wordt over een gelijkenis of uitdrukking.)
Zie voor meer informatie: Wil Jezus dat wij Hem letterlijk gehoorzamen? 

Bezoek voor meer boeken en artikelen over de eerste christenen en meer, de website:
www.plain-living.nl

De website Old Time Religion wordt verder aangevuld, dus kom regelmatig terug om te kijken wat we weer geplaatst hebben aan informatie, artikelen en boeken.

Wij wensen u veel lees, kijk en overdenk tijd.


© OTR 2023