DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Het Schriftuurlijke Huwelijk

Het huwelijk moet onder allen geëerd worden en het huwelijksbed moet onbesmet blijven, want God zal seksueel onzedelijke mensen en overspeligen oordelen.... Hebr. 13:4

../..

[Betreffende huwelijk met een ongelovige:] Als er een kerkdienst gehouden moet worden, maakt de [ongelovige] echtgenoot bij het aanbreken van de dag een afspraak met zijn vrouw om hem bij het bad te ontmoeten. Als er gevast moet worden, houdt de echtgenoot diezelfde dag een gezellig banket. Als er een liefdadigheidsexpeditie gemaakt moet worden, zijn familiezaken nooit dringender. Want wie zou zijn vrouw toestaan om van straat tot straat naar de huisjes van andere mannen ... te gaan om de broeders te bezoeken? Welke echtgenoot zal het gewillig verdragen dat zij van zijn zijde wordt weggenomen voor nachtelijke bijeenkomsten, als de nood aan de man is? Ten slotte, wie zal zonder angst haar afwezigheid de hele nacht verdragen tijdens de Paasplechtigheden? Wie zal haar, zonder een of ander vermoeden van zichzelf, wegsturen om het avondmaal van de Heer bij te wonen, dat zij belasteren? Welke echtgenoot zal haar toestaan de gevangenis binnen te sluipen om de ketenen van een martelaar te kussen? Neen, werkelijk, om een van de broeders te ontmoeten om de kus uit te wisselen? Wie zal haar toestaan water te offeren voor de voeten van de heiligen? ... Als een pelgrim broeder aankomt, welke gastvrijheid zal er dan voor hem zijn in een vreemd huis? Als er aan iemand goederen uitgedeeld moeten worden, worden de graanschuren en de voorraadkamers van tevoren gesloten. Tertullianus (c. 205, W), 4.46.

Wij verontreinigen nooit het huwelijksbed. Tertullianus (c. 212, W), 3.107.

../..

Merk op dat wereldwijd de manier en voorwaarden waarop huwelijken door de wereldse autoriteiten worden gesloten erg divers is. Dit komt grotendeels door culturele en wet- en regelgeving die verschillen in elk land. Het sluiten echter van een huwelijk voor en door God, is altijd en overal wereldwijd hetzelfde. Overal wordt dezelfde Bijbelse ‘procedure' gevolgd en zijn Gods geldende voorwaarden overal gelijk. Dat maakt een groot verschil met het ‘surogaat’ huwelijk wat satan’s wereld probeert ‘af te pakken’ van de rechtmatige insteller ervan, God zelf. Daarom kan en mag je nooit een door wereldse autoriteiten gesloten ‘huwelijks contract’ bezien als ook bindend voor en door God. Want er kunnen voorwaarden in staan die in strijd zijn met Gods (morele) voorwaarden. Bedenk bijvoorbeeld dat in veel landen het door de burgelijke autoriteiten afsluiten van ‘huwelijken’ tussen mensen van hetzelfde geslacht is toegestaan. Dat kan dus Bijbels bezien niet. Daarom is alleen een voor en door God ingesteld huwelijk, tussen één man en één vrouw, datgene wat voor God geldig is. Elk ander contract is slechts een contact tussen twee personen, en wordt door God NIET erkend als bindend voor Hem! In Gods ogen leven deze personen dus in hoererij / ontucht, wat ze ook met elkaar belooft hebben, en met welke intentie dan ook, want God zelf is hierbij niet betrokken geweest of gevraagd getuige ervan te zijn.

Ook zal het menigeen verbazen dat in vele landen, zo ook in Nederland, het ‘huwelijk' gewoon een zakelijkcontract is tussen twee personen. Sterker nog, er zijn in Nederland niet veel verschillen in de voorwaarden en plichten voor trouwen (in de volksmond een huwelijk genoemd) door de burgelijke stand en het afsluiten van een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. (Zie hier de link naar de Rijksoverheid).

© OTR 2023