Hoofdstuk 12

Next
DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Hoofdstuk 12 - Slotwoord.

Natuurlijk zullen er mits en maar’s zijn, wat ook logisch is gezien de tegenstellingen met veel huidige interpretaties en uitleggingen, zowel bij uiterst conservatieve als vrijzinnige christenen.

Maar wat kunnen we concluderen na wat we hiervoor hebben besproken met betrekking tot de culturele en historische achtergrond van Jezus’ en Paulus’ woorden?

Indien we alle historische, culturele en sociale aspecten zoals hiervoor uiteengezet bezien, komen we tot de volgende eind-conclusie’s:

  • Het wordt duidelijk dat de boodschap in het NT is dat echtscheiding is toegestaan, maar moet door christenen worden voorkomen indien dat maar enigszins mogelijk is.
  • Echtscheiding is toegestaan alleen op grond van het schenden van de in het huwelijkscontract door beide partners overeengekomen voorwaarden. En de beslissing om te scheiden kan alleen gemaakt worden door de onschuldige partij.
  • Het NT bevestigd de gronden voor echtscheiding zoals dit in het OT vermeld zijn, dat wil zeggen in Ex. 21:10,11 en Deut. 24:1-4. Deze zijn:
  • Verwaarlozing op materieel vlak, dat wil zeggen:

  • (1) voedsel, 
  • (2) kleding, (waaronder ook huisvesting)
  • (3) Het nalaten van het hebben van gemeenschap - procreatie (liefde)
  • (4) Het plegen van ‘porneia’ (overspel).

En betreffende het laatste punt (4) corrigeerde Jezus de toenmalige gangbare Hillel zienswijze van ‘elke willekeurige reden’ tot wat er oorspronkelijk in de Wet bedoeld werd in Deut. 24:1-4.

  • Een gelovige zou/kan nooit de huwelijksvoorwaarden breken, en zou de schuldige partij mogen vergeven indien deze berouw heeft en zich afkeert van die handelwijze (wat de voorkeur had).
  • Indien er een echtscheiding op rechtmatige gronden heeft plaatsgevonden, is her-trouwen toegestaan (maar niet verplicht) voor de onschuldige partij.

Al deze zaken zouden logisch zijn en klinken voor een christen in de tijd van Jezus’ bediening op aarde, maar de betekenis hiervan werd al vroeg onduidelijk als gevolg van het verlies van de context van de joodse achtergrondinformatie bij de christenen voor en zeker na 70 AD (de vernietiging van Jeruzalem en haar tempel).

Tot slot:

Hopelijk geeft dit artikel meer duidelijkheid over de situatie omtrent echtscheiding en her-trouwen. We hopen dat meer hedendaagse christenen, christelijke groeperingen en kerken hun interpretatie en traditie’s hieromtrent nog eens onder de loep gaan nemen. Op deze wijze kan de ‘drempel’ die opgeworpen is om een volgeling van Christus te worden weggenomen worden voor hen die uit ‘de wereld’ komen.

© OTR 2023