DutchEnglishFrenchGermanGreekItalianPortugueseSpanish

Bloedtranfusies

Alleen vlees met zijn ziel - zijn bloed - moogt gij niet eten. En bovendien zal ik uw bloed van uw zielen terug eisen. van de handvan elk levend schepsel zal ik het terugeisen; ... Genesis 9:4,5

Het is een inzetting tot onbepaalde tijd voor uw geslachten,  Gij moogt volstrekt geen vet en bloed eten. Leviticus 3:17

Slechts wanneer uw ziel er hevig naar verlangt, moogt gij slachten, en gij moet vlees eten ... Alleen het bloed moogt gij niet eten. Gij dient het als water op de aarde uit te gieten. Deuteronomium 12:15,16

... en gij stellig zult zeggen; "Laat mij vlees eten", omdat uw ziel er hevig naar verlangt vlees te eten, moogt gij ... Weest alleen vastbesloten het bloed niet te eten, want het bloed is de ziel en gij moogt niet de ziel met het vlees eten. Gij moogt het niet eten. Gij dient het als water op de aarde uit te gieten. Gij dient het niet te eten, opdat het u en uw zonen na u goed moge gaan, ...  Deuteronomium 15:20-25

... onthoud u van offers dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, (verstikt bloed) en van hoererij. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.  Handelingen 15:20,29 / 21:25

../..

Note: Het is logisch dat er in de tijd van de apostelen geen bloedtransfusies waren. Hier gaat dus het dus om het toepassen van Bijbelse beginselen/principes en logisch redeneren. Dit betekent niet dat we in medische noodgevallen bloedvervangende middelen zoals zoutoplossingen ed. afwijzen.

../..

God permitted Noah, being a just man, to eat of every animal, but not of flesh with the blood. Justin Martyr (c. 160, E), 1.204.

The blood . . . is the bond of union between soul and body. Irenaeus (c. 180, E/W), 1.529.

When faint with hunger, [the Scythian] asks his horse for sustenance; and the horse offers his veins, and supplies his master with all he possesses—his blood. To the nomad, the horse is at once conveyance and sustenance. . . . Perish, then, the savage beast whose food is blood! For it is unlawful for men, whose body is nothing but flesh elaborated of blood, to touch blood. For human blood has become a partaker of the Word.
Clement of Alexandria (c. 195, E), 2.277.

The apostle says, “All other things buy out of the meat market, asking no questions,” with the exception of the things mentioned in the catholic epistle of all the apostles “with the consent of the Holy Spirit.” This is written in the Acts of the Apostles, and it was conveyed to the faithful by the hands of Paul himself. For they indicated “that they must of necessity abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from fornication.” Clement of Alexandria (c. 195, E), 2.427.

Zie ook:

Tertullian (c. 197, W), 3.25.
Tertullian (c. 213, W), 4.104.
Mark Minucius Felix (c. 200, W), 4.192.
Origen (c. 225, E), 4.286.
Origen (c. 245, E), 9.441.
Origen (c. 248, E), 4.650.
Lactantius (c. 304– 313, W), 7.209.
Apostolic Constitutions (compiled c. 390, E), 7.504.

© OTR 2023